Vad är Reiki ?
Konsten att hela genom ”handpåläggning” är forntida. Överallt i världen, gjorde människor så för tusentals år sedan.
Det är en naturlig instinkt att lägga händer på en person som är skadad eller mår dåligt.
Mänsklig beröring förmedlar healing, omsorg, kärlek.
Man har studerat den i tusentals år och har upptäckt att det finns många olika sorters ”chi”.

– Jing Chi är en ärftlig form av energy som överförs från modern till barnet i livmodern.

– Gu Chi som är erhållits från mat och dryck.

-Shen Chi som är utvecklad från våra relationer med familj, kompisar och natur.

-Dai Chi vi får från luft när vi andas.

Den gule kejsarens klassiker i invärtes medicin”, som är över 4000 år gammal, räknar upp trettiotvå olika sorters chi eller ki.

Rei betyder universell och Ki är livsenergi.

Reiki är en helande japansk teknik för stressreducering och avslappning förmedlad genom ”handpåläggning”.
Den är baserad på principen att terapeuten kan kanalisera energi in i patientens kropp för att aktivera de naturliga
läkningsprocesser och återställa fysiska samt emotionella välbefinnande.
Reiki ökar kroppens vibrationer och hjälper kroppen att komma ut ur den låga vibrationen som är specifik för sjukdomar.
Healing är att komma in i harmony och balans: kropp, själ och ande.
Reiki är kärlek, kärlek är helhet, helhet är balans; balans är välbefinnande.

Metoden är holistisk och arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet.

Reikis fem grundprinciper:

Reikis grundare, Mikao Usui, formulerade fem grundprinciper – Gokai – som vägledning för personlig och andlig utveckling.

Bara för idag:

  • ska jag släppa all min ilska
  • ska jag släppa all min oro
  • ska jag känna tacksamhet
  • ska jag utföra mitt arbete hederligt och ansvarsfullt
  • ska jag vara vänlig mot alla jag möter

Hur kan Reiki hjälpa mig?

-Lindrar smärta och löser upp spänningar, både fysiskt och mentalt,

– Sänker stress, ökar välbefinnandet,

-Stärker immunförsvaret och kroppens naturliga förmåga till läkning,

-Renar kroppen från gifter och slaggprodukter,

-Löser upp energiblockeringar, balanserar kroppens energier

-Ökar och stärker energiflödet

-Hjälper kroppens naturliga förmåga till läkning

-Frigör känslor så att de kommer upp till ytan och upplöses,

-Djupgående avslappning och bättre sömn

-Ökar kreativiteten


Reiki arbetar i harmoni med alla andra sorters behandlingsformer, inklusive medicinsk och psykiatrisk vård,
men kan inte ersätta konventionell cancervård, kirurgi eller psykiatrisk vård.

Reiki är godkänd av Skatteverket som friskvård, detta innebär att din arbetsgivare kan svara för behandlingen.